Siostry Serafitki

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej znane jako Zgromadzenie Sióstr Serafitek obecne jest w Poznaniu przy ul. św. Rocha od 1930 roku początkowo prowadząc tu (w ramach budynku klasztornego) Dom Małego Dziecka i przedszkole. W okresie II Wojny Światowej w klasztorze stacjonowali niemieccy żołnierze a także jeńcy francuscy i angielscy. W tym czasie żyła tu także i uświęciła się bł. s. Sancja Szymkowiak, której sanktuarium to sąsiadujący z nami kościół św. Rocha. Od 1964r. na polecenie władz Dom Małego Dziecka został stopniowo przekształcony w Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnością, a więc placówka, która funkcjonuje do dzisiaj. W międzyczasie klasztor został rozbudowany o dodatkowe, czwarte skrzydło, co pozwoliło zwiększyć także ilość pomieszczeń przeznaczonych na rzecz DPSu.

Charyzmatem naszego Zgromadzenia jest towarzyszenie dzieciom, osobom chorym, samotnym, umierającym w ich cierpieniu na wzór Maryi trwającej z Jezusem w czasie Jego męki i śmierci. Chcemy przekazywać innym tę nadzieję, której uczymy się od Matki przy Krzyżu naszego Pana, by tak jak Ona, oczyma wiary już widzieć Zmartwychwstanie.

Mniej więcej co dwa miesiące zapraszamy dziewczyny(od 15-go roku życia) do naszego poznańskiego klasztoru na dni skupienia – czas dla Boga i możliwość, by poznać inne osoby żyjące wiarą – podczas, których zawsze jest też okazja, aby spędzić czas z naszymi podopiecznymi i modlić się razem z nimi.
Więcej informacji o skupieniach i o naszym Zgromadzeniu:
http://www.serafitki.pl/
https://www.facebook.com/serafitki/