Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży

Powrót do strony głównejDom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu nazywany Domem Słońca, leży po prawej stronie rzeki Warty w dzielnicy Nowe Miasto. Dom Prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek.

Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. W domu przebywa 60-ciu podopiecznych, którym zapewnia się wszechstronny rozwój przez stosowanie wielu rodzajów terapii: rehabilitacji ruchowej, muzykoterapii, hydroterapii, dogoterapii, terapii zajęciowej. Dzieci biorą udział w zajęciach gimnastyki artystycznej, sekcji narciarskiej, na pływalni i wielu imprezach rekreacyjnych.

W Domu działa Klub Olimpiad Specjalnych. Zapewnia też zajęcia logopedyczne, diagnozę psychiatryczną i psychologiczną. Każda z grup posiada swoją bawialnię…..
Dom Pomocy Społecznej